Arbete för ungdomar

Här kan du läsa mer om arbete för ungdomar!

ComUng

ComUng är en mötesplats för dig mellan 16-24 år och verksamheten drivs i samverkan mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund.

ComUng

Kommunal feriepraktik för unga

Här kan du som är mellan 16 och 18 år söka feriepraktik (tidigare sommarpraktik) till sommaren. Feriepraktiken är tre veckor lång.

Feriepraktik för unga