Så är det att arbeta med oss

I Lunds kommun arbetar närmare 11 000 medarbetare. Här finns allt du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Som en inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. På riktigt.

Lund ger dig plats att växa

Våra medarbetare känner att de gör skillnad. I den senaste medarbetarundersökningen som gjordes (2020) svarade 91 procent att de tycker arbetet känns meningsfullt. Vi är öppna för dina idéer och strävar efter att erbjuda arbetsplatser som kännetecknas av respekt, gemenskap och inkludering. Där du får möjlighet att utvecklas, påverka och göra skillnad i en miljö som sätter kunskapen i centrum.

Vår vision sätter riktningen

Vår vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” beskriver vårt sätt att vara och hur vi ska utvecklas. Våra gemensamma förhållningssätt; lyssna, lära, leda, ger våra medarbetare riktning och vägledning i sitt agerande.

Vår vision och våra förhållningssätt

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat

Lund ska vara en stad för alla. Med vårt program för social hållbarhet vill vi skapa jämlika och mänskliga rättigheter för alla våra invånare. Som första stad i Sverige är Lund också en Mänskliga Rättigheter-stad, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor.

Våra medarbetare har en vilja att förbättra världen, lite i taget. Vi tar de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar och strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Vi har högt ställda miljömål och vårt miljöarbete rankas återkommande bland de bästa i Sverige.

En plats som växer hållbart för alla

Utvecklingen av framtidens stad och kommun sker i många både stora och små projekt, alltid med hållbar stadsutveckling i fokus. Det pågår och planeras för många spännande stadsbyggnadsprojekt de närmaste åren: Brunnshög, Kunskapsstråket, Västerbro, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby bara för att nämna några.

Blir du nyfiken på att bli en av oss?

Vi söker ständigt nya medarbetare inom våra verksamheter.

Sök lediga jobb

Relaterad information