Förmåner för dig som medarbetare

Som medarbetare i Lunds kommun har du möjlighet till ett antal förmåner. Här hittar du en kort beskrivning av dem.

Balans i livet

Semester

Som medarbetare kan du ta ut semester samma år du tjänar in den. Antalet semesterdagar är minst 25. När du fyllt 40 får du 31 dagar, när du fyller 50 år får du 32 dagar.

Är du timavlönad får du istället semesterersättning som betalas ut i samband med din timlön.

Möjlighet till en extra semestervecka per år

Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att byta ditt semesterdagstillägg mot ledig tid, så kallad semesterväxling. Det innebär att du kan få fem till sex extra lediga dagar.

Generös föräldraledighet

Du har möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Fram till utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år har du möjlighet att vara tjänstledig upp till 50 procent. Det är betydligt förmånligare än bestämmelserna i föräldraledighetslagen.

Extra ersättning vid föräldraledighet

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd.

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad på din lön, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.

Trygghet för dig

Tjänstepension

Vi som arbetsgivare betalar varje år in pengar till din tjänstepension. Om du blir sjuk, är hemma för vård av barn eller ledig enligt föräldraledighetslagen så får du räkna också den tiden som tjänstepensionsgrundande. Dessutom finns rätt till förmån för efterlevande.

Växla lön till pension

Hos oss har du möjlighet att löneväxla till pension, alltså att du avstår delar av din lön som i stället betalas in till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Därför får du som medarbetare både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall från dag 15-90 i sjukperioden.

Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalas dessutom en extra utfyllnad på din lön.

Sjukförsäkring

Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Hälsa

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag som ersätter dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på upp till ett maxbelopp på 1700 kronor.

Rökfritt

Vi vill bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för alla medarbetare.

Blodgivning på arbetstid

Som medarbetare har du möjlighet att lämna blod på arbetstid utan löneavdrag.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/formaner