Social dokumentation – en viktig del arbetet med återhämtning

Mathilda Johansson har sedan flera år tillbaka arbetat som handledare inom socialpsykiatrin, på ett av kommunens särskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För ett par år sedan skickade hennes chef ut ett tips om en vidareutbildning till specialistundersköterska med inriktning på psykisk ohälsa.

Mathilda Johansson, handledare socialpsykiatriDet är en utbildning på halvfart där man får lära sig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad och rehabiliteringsmetoder. 

– Det har varit en fantastiskt lärorik och inspirerande utvecklingsresa, jag har fått så mycket uppfräschade kunskaper av att gå utbildningen, säger Mathilda Johansson. Återhämtningsperspektivet och hur vi arbetar evidensbaserat har genomsyrat alla delkurser och jag kan varmt rekommendera alla att gå den.

En av delkurserna handlar om dokumentation och handläggning. Det var efter att Mathilda gått den som hon bestämde sig för att även skriva sitt examensarbete om dokumentation. Den sociala dokumentationen skiljer sig från HSL-dokumentationen genom att den fokuserar på det friska och när den används på rätt sätt blir den en försäkran både för brukarna och personalen om att vi arbetar rättssäkert, kvalitetssäkrat och evidensbaserat. 

Som en del i examensarbetet tog Mathilda även fram ett utbildningsmaterial kring dokumentationsarbetet till sin arbetsplats och övergripande till hela verksamhetsområdet socialpsykiatri.

– Det handlar om att skapa en ökad förståelse för syftet med att vi dokumenterar, förklarar Mathilda Johansson. När jag förstår varför jag dokumenterar så blir det mer meningsfullt att göra det. Jag har även träffat på flera kollegor som tycker det är svårt att hantera vårt system, eller datorer i allmänhet, då behöver vi introducera detta för att minska eventuella hinder till att utföra dokumentationen rent tekniskt.

Matilda har tagit fram en utbildning för alla nyanställda, för att på ett enkelt sätt kunna ge mer praktisk och handgriplig hjälp att använda systemen.