Vår forskning finns i ett sammanhang, det känns bra!

Våren 2019 kom beskedet att två medarbetare på socialförvaltningen, Maria Svensson och Kristin Arve, antagits till forskarskolan som startar hösten 2019 på Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Det var cirka 30 sökande till de 10 platserna som erbjuds i denna omgång av forskarskolan. Och nu blev alltså två av de tio platserna Lunds, tack vare Maria och Kristins arbete!

Både Kristin och Maria berättar att de blivit intresserade av att söka till forskarskolan just eftersom de på detta sätt kan fortsätta jobba under tiden. Socialförvaltningen erbjuder tjänstledighet med lön till de medarbetare som vill forska eller utbilda sig på avancerad nivå, när det finns en tydlig koppling till verksamheten och närmaste chef godkänt det.

– Jag gillar det här upplägget eftersom nu gör jag inte forskningen bara för min egen skull, förklarar Maria Svensson. Hela arbetet bärs upp av en organisation och finns i ett sammanhang, det känns bra. 

Maria Svensson och Kristin Arve antagna till forskarskolan

Forskningsprojekten de ska dra igång berör helt skilda ämnen. 

– Jag har skrivit en forskningsplan som handlar om hur socialförvaltningar erbjuder stöd på olika sätt till människor, berättar Maria Svensson, som till vardags arbetar på Resurs och utvecklingsenheten. Det är många gånger väldigt otydligt vad som avgör om kommunen ger stödet som biståndsprövat stöd eller som service. Jag har avgränsat mig till att titta på stödgrupper för barn eftersom det är en insats eller hjälp som många kommuner erbjuder och som ibland ges som service och ibland med bistånd.  

– Min forskningsplan handlar om missbruk av Tramadol bland unga, berättar Kristin Arve, som arbetar på Flyktingenheten ensamkommande. Det är ett växande problem att ungdomar missbrukar Tramadol, en opiod som är ett smärtstillande läkemedel som de får tag på illegalt. Jag vill skaffa mig en ökad förståelse för missbruket och hur de behandlingsinsatser som sätts in svarar upp mot behoven hos målgruppen.

Om forskarskolan, FYS

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en del av en tioårig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten. Detta finansieras genom Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition. Tanken är att detta ska stärka kopplingen mellan universitet och praktik. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets webbsajt.