Johan Vintvall, leg. arbetsterapeut

Johan Vintvall är legitimerad arbetsterapeut och jobbar på daglig verksamhet Nordan. Som arbetsterapeut arbetar han med rehabilitering eller habilitering av personer som på grund av sjukdomar eller funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att klara vardagen på egen hand.

Johan Vintvall, leg arbetsterapeut Vad är det mest positiva med ditt yrke?

- Att jobba med människor - det är nya utmaningar varje dag!

Vad var det som gjorde att du valde vårdyrket?

- Jag valde att utbilda mig till arbetsterapeut och jobba inom vården, för att jag ville hjälpa personer med aktivitetsproblem att övervinna problemen och kunna vara aktiva på ett, för dem, meningsfullt sätt.

Tre egenskaper som är viktiga i ditt yrke?

- De egenskaper som jag tror är viktiga inom mitt yrke är uthållighet, lugn och förmåga till analytiskt tänkande.