Välkommen till Rekryteringsenheten

Vård- och omsorgsförvaltningen har en Rekryteringsenhet som stöttar våra verksamhetsområden med timavlönade medarbetare.

Vi har fyra verksamhetsområden. Dessa är hemvård för äldre, särskilt boende för äldre, boende och habilitering och stöd och aktivering med timavlönade medarbetare.

Våra yrkesgrupper är:

  • undersköterska
  • vårdbiträden
  • stödassistenter
  • stödbiträden

Arbeta som timvikarie inom vård och omsorg

Utbildning/Kompetens

För att få en tillsvidareanställning inom vård- och omsorgsförvaltningen krävs idag att du har genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan motsvarande utbildning. De timanställda som idag är anställda utan formella utbildningen, uppmuntras därför att utbilda sig inom yrket.

Bredvidgång, uppföljning och delegering

Innan du börjar din timanställning kommer du att gå bredvid på en av våra enheter. Efter bredvidgången bokas du intill en obligatorisk introduktion till förflyttningsteknik.

Uppföljning

Efter cirka tio arbetstillfällen kommer en uppföljning att göras. Du får en länk till din mail av oss som berör din introduktion och hur du blivit bemött. Enhetschefen gör en bedömning på dig och hur du fungerat i ditt arbete. Därefter ger enhetschefen dig feedback och efter ytterligare en tid görs en ny uppföljning.

Har du klagomål/problem på din arbetsplats ska du vända dig till enhetschefen på respektive enhet. Du kan såklart också prata med oss på Rekryteringsenheten.

Delegering

Delegering sker av sjuksköterska på respektive enhet. Delegeringen är bunden till den enhet du arbetar på. Får du anställning på ytterligare ett arbetsställe krävs en ny delegering som gäller där. Har du frågor fråga alltid en sjuksköterska.

Du får aldrig ta emot en delegering av en undersköterska.

Bokning av arbetspass

Här kan du läsa om hur du bokar ett arbetspass och dina skyldigheter som anställd.

Bokning av arbetspass

Regler, rutiner och riktlinjer

för ditt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Regler, rutiner och riktlinjer

Kontakta Rekryteringsenheten

Rekryteringsenheten har öppet helgfria vardagar kl. 07.30 - 16.00. Besök enligt överenskommelse.

HR-administratörer
Ann-Helen Lembke
046-359 83 06

Ann-Christin Persson
046-359 84 23 

rekryteringsenheten@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/timvikarievoo