Ansök om ersättning för bullerskyddsåtgärd

Här nedan kan du läsa om hur processen går till när du ansöker om ersättning för bullerskyddsåtgärd.

Bidragsansökan – steg för steg
9. Utbetalning
8. Bullernivån kontrollmäts
7. Redovisa faktura
6. Genomför planerade åtgärderna
5. Redovisa planerade åtgärder
4. Ansök om bygglov
3. Bullernivåerna beräknas
2. Ansök om bidrag
1. Skicka intresseanmälan

Relaterad information