Så här ansöker du om bullerbidrag

Här nedan kan du se hur ansöker om bullerbidrag och följa hela processen från ritning till att bidraget betalas ut!

Bidragsansökan – steg för steg
9. Utbetalning
8. Bullernivån kontrollmäts
7. Redovisa faktura
6. Genomför planerade åtgärderna
5. Redovisa planerade åtgärder
4. Ansök om bygglov
3. Bullernivåerna beräknas
2. Ansök om bidrag
1. Skicka intresseanmälan