Åtgärdsprogram mot buller

Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag ligger den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan antagande har även organisationer och Lunds medborgare haft möjlighet att yttra sig.

karta som visar områden med buller i Lund 2016

Åtgärdsprogrammet

Programmet är Lund kommuns andra upplaga av åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga. Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att fortsätta utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Programmet bidrar därför till att skapa en bättre ljudmiljö och en mer attraktiv boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors hälsa ska vara så liten som möjligt.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/atgardsprogrambuller