Ritningar till ansökan om bullerskyddsåtgärd

När du ansöker om ersättning för bullerskyddsåtgärd måste du skicka in ritningar på din fastighet. Här hittar du instruktioner för hur ritningarna ska se ut.

Detta ska fasadritningen innehålla

Fasadritningen ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. Du ska ange åt viket håll varje fasad vetter, t.ex. fasad mot norr. Ritningen ska göras med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper. Se exempelritningar längre ner.

Skala

En ritning ska alltid göras skalenlig. I skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten.

Måttsättning

Husets yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns, måttsätter du på situationsplanen och planritningen.

Norrpil

På situationsplanen anger du vädersträcken med en pil mot norr eller med text.

Ritningshuvud

På ritningen längst ned till höger anges i en ruta; fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum samt namn och telefon till den som har upprättat ritningen.

Skicka digitialt eller med vanlig post

Skanna och spara din fasadritning som en pdf-fil och bifoga till din ansökan. Du kan också skicka den i pappersformat till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund, märk kuvertet "Bullerskyddsersättning". Glöm inte att ange ditt ärendenummer.