Fukt och mögel

Att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan innebära hälsorisker. En dålig inomhusmiljö kan medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi.

Mögel trivs i fuktiga miljöer. För att mögel ska växa behövs också organiskt material som till exempel trä eller textil. Provtagning av mögelsporer görs i regel inte vid fuktskador, då det i alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. Istället utreds orsaken till skadan.

Om du har problem med fukt eller mögel i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller den som är ansvarig för verksamheten. Denne ska då se till att utreda orsaken till problemet, vidta åtgärder och ta bort mögelskadat material. Ägaren är skyldig att se till att du inte utsätts för olägenhet i din bostad.

Om problemen kvarstår efter att du anmält det till din fastighetsägare kan du kontakta miljöförvaltningen för rådgivning om hur problemet ska lösas.

Läs gärna mer om hälsoskydd på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information