Tomgångskörning

I kommunen finns bestämmelser om tomgångskörning. Kontakta polisen om du upplever problem med tomgångskörning.

Inom områden med detaljplan för en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus högst en (1) minut.

Detta gäller inte:

  1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  2. om motorn måste hållas igång för att fordonet ska kunna användas till exempel för att driva annan ordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning/nedkylning.

Bestämmelsen finns i Lokala miljöföreskrifter för miljö och hälsoskydd i Lunds kommun som antagits av kommunfullmäktige den 19 december 2002, § 253.

Om du upplever problem med tomgångskörning ska du kontakta polisen som ansvarar för tillsynen.
Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen.