Temperatur och drag

Hur du upplever temperaturen bestäms av en mängd faktorer såsom lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel.

Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på +20 till +23 grader som behaglig.

Temperaturen bör vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Alternativt 18 grader Celsius med operativ mätning. Temperaturen får inte överstiga 24 grader långvarigt. Det gäller dygnet runt. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan man acceptera temperaturer upp till 26 grader. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar kan vara känsligare för variationer i temperaturen vilket man bör ta hänsyn till.

Om du bor i ett flerbostadshus och upplever problem med temperaturen under en längre period, ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöförvaltningen för hjälp och information.

Värme i lägenhet och på arbetsplats

Bor du i lägenhet och inte lyckas få ner temperaturen i bostaden till exempel med hjälp av gardiner, persienner, markiser, vädring på kvällen/natten och fläktar ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för eventuella åtgärder. När det gäller värmen på din arbetsplats är det din arbetsgivare du ska kontakta.

Råd till dig, dina vänner och anhöriga

Beredskap vid värmeböljor, vägledning, informationsmaterial och målanpassade råd finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens råd vid värmebölja