Bostäder och tomter

Lunds kommun rymmer många olika former av boende, i stan eller på de mindre orterna nära naturen.

Söker du bostad?

Om du letar efter en kommunal hyresrätt ska du kontakta Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF.

Sök bostäder hos LKF

Letar du studentboende?

Besök vår studentsida

Vill du bygga i Lunds kommun?

För dig som representerar ett byggföretag finns en särskild sida: "För byggaktörer", där vi samlat länkar med information om bostadsbyggande i Lunds kommun.

För byggaktörer

Planering och riktlinjer för kommunens bostadsbyggande finns i Utbyggnads- och boendestrategin. Här kan du se vilka större områden som kommer att byggas ut för både bostäder och verksamheter på lång sikt.

Vi redovisar samtliga planerade och påbörjade bostadsprojekt i en särskild publikation som uppdateras varje år. Se länk nedan. 

Mark, exploatering och lokaler

Kommunens tekniska förvaltning, mark- och exploateringsavdelningen, ansvarar för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för både verksamheter och bostäder.

Mark, exploatering och lokaler

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bostader