Tillgänglighetsrådgivning

I Lunds kommun finns en tillgänglighetsrådgivare som jobbar för att tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning ständigt ska förbättras i byggnader och utemiljöer.

Tillgänglighetsrådgivarens viktigaste uppgifter i kommunen är att:

  • bistå med kunskap i tillgänglighetsfrågor i plan- och byggärenden
  • vara en resurs för kommunens förvaltningar i tillgänglighetsfrågor, ge råd angående publika lokaler och allmänna platser och delta vid utformningen av stadens offentliga miljö, det vill säga gator och torg
  • bistå i arbetet med anmälningar om enkelt avhjälpta hinder och andra tillsynsärenden.

Du är alltid välkommen att kontakta vår rådgivare för att diskutera både specifika projekt och principiella frågor.

Kontakt

Tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret: Ellinor Swahn 
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 37 67
E-post: ellinor.swahn@lund.se