Fyrverkerier

Här hittar du information om vilka lagar och regler som gäller för fyrverkerier. På nyårsafton får du använda tillåtna fyrverkeriprodukter på allmän plats utan polistillstånd. Observera att det är Räddningstjänsten SYD som ansvarar för tillstånd och tillsyn av hantering av fyrverkerier i Lunds kommun.

Fyrverkerier

Vilka lagar och regler gäller för fyrverkerier?

 • Enligt Lunds kommuns lokala föreskrifter får fyrverkerier endast användas från kl 18.00 på nyårsafton till kl 02.00 på nyårsdagen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har allmän information och frågor och svar om fyrverkerier:
  MSBs webbplats, om fyrverkerier
 • Vilken sorts fyrverkeriprodukter för jag använda utan tillstånd? Raketer med styrpinne får till exempel inte användas eller förvaras utan tillstånd sedan 1 juni 2019.  På MSBs webbplats kan du läsa om vilka produkter som kräver tillstånd och vilka företag/organisationer som arrangerar utbildning:
  MSBs webbplats, om fyrverkerier som kräver tillstånd
 • Den som säljer eller hanterar fyrverkerier och andra explosiva varor inom Lunds kommun måste ha tillstånd från Räddningstjänsten SYD: 
  Räddningstjänsten Syds webbplats om fyrverkerier
 • För att använda fyrverkerier på andra tider än nyårsafton behöver du ansöka om polistillstånd enligt ordningslagen: 
  Polisens webbplats

Här är det inte tillåtet att använda fyrverkerier

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas vid sjukhus och särskilda boenden. Detta gäller inom respektive anläggningsområde och även utanför området inom ett avstånd av femtio meter från byggnader som ligger på området.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fyrverkerier