Wifi, stadsnät och internet i Lund – så funkar det

Alla har inte råd och möjlighet att ha uppkoppling hemma, och då är ett öppet wifi bra. Redan i dag erbjuder exempelvis många kaféer trådlöst nätverk, men då måste man vara kund. I Lund arbetar vi nu för att vi på allt fler ställen ska kunna erbjuda öppet wifi för våra medborgare och besökare.

Öppet trådlöst nätverk

Idag finns det gratis wifi till besökare i alla kommunens lokaler som har trådlöst nät installerat. Det innebär cirka 190 platser runt om i Lunds kommun. Du kan använda det öppna nätet i vårt medborgarcenter, på Turistbyrån och i Stadshallen bland annat. Det öppna nätet finns också runt Naturum i Skrylle, så besökare kan ta del av kartor, filmer och bokning av grillplatser.

Det finns önskemål om att även skapa fler zoner för öppet wifi på offentliga platser, och det håller vi på att se över. En utmaning är att det kostar pengar och prioriteringen är en politisk fråga.

Lunds kommun och andra verksamheter har en dialog kring möjligheten att erbjuda öppet nät för intressanta platser eller för att uppnå viss effekt, exempelvis ett attraktivt centrum.

Bredbandsutbyggnad i Lund

Bredband är internets infrastruktur, och därför är det viktigt. I dag är det upp till privata aktörer, som Kraftringen, att bygga ut bredband i Lund. Det finns i dag inte något politiskt beslut att kommunen ska bygga bredband utan det är marknaden som ska verka för detta.

Bredbandsstrategi för Lunds kommun, beslutad av KS 2016-04-06 §137

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bredband