Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Ändra användning av en byggnad

Att ändra användningssätt för en byggnad eller del av en byggnad kan kräva bygglov. Vad en byggnad får användas för regleras på olika sätt. Att använda byggnaden för något annat än den använts för behöver oftast prövas för att se om det är lämpligt.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Då behöver du alltid bygglov

Kravet på bygglov beror på om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. 

Några exempel på ändrad användning som kräver bygglov:

 • bostad till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • kontor till restaurang
 • bostad till lokal
 • samlingslokal till förskola, kontor eller bostad
 • kontor till vandrarhem eller hotell

Då behöver du alltid göra en anmälan

 • ändring som innebär påverkan i bärande konstruktion
 • betydande ändring av planlösning i en byggnad
 • installation eller betydande ändring av hiss eller ventilation
 • installation eller betydande ändring av vatten/avlopp (VA) i en byggnad eller på en tomt
 • ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad

Då behöver du inte bygglov eller göra en anmälan

Några exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov:

 • del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • fritidshus till permanentboende (helårsbostad)

Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som gäller för det du planerar.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att inreda vind
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Bygglovsguide för att ändra användningssätt av byggnad
5. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser