Kolonistuga

Oftast behöver du söka bygglov när du ska förändra eller bygga en kolonistuga. Det är platsens detaljplan och koloniområdets områdesbestämmelser som avgör om det krävs bygglov eller inte.

Krav på bygglov eller startbesked regleras av plan- och bygglagen och går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen eller arrendeavtal.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Om detaljplanen för ditt koloniområde har ett undantag som gör att du inte behöver söka bygglov krävs ändå att du gör en anmälan. Precis som bygglov gör du din anmälan innan du påbörjat byggnads- eller markarbeten. Kom ihåg att du alltid måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar dina åtgärder.

Andra byggnader eller anläggningar på din kolonilott kan även kräva bygglov. Om du vill riva en befintlig kolonistuga kan du behöva söka rivningslov.

Information om bestämmelser på kommunens olika koloniområden.

För att få veta vad som gäller i just ditt ärende är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.

Din bygglovsansökan eller anmälan

Utöver din ansökan eller anmälan behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret. 

  • Fasadritningar – skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Planritning –  skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Sektionsritning – skala 1:100  som visar en genomskärning av byggnaden från sidan.
  • Situationsplan - Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser. Skala 1:400.
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Kontrollplan 
    Mer information om kontrollplan.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor