Bygglovsprocessen - Steg för steg

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg.

Efter en anmälan är det första steget det tekniska samrådet eller startbesked. Om ansökan gäller ett lov är det några moment före. 

Ansök om lov / gör en anmälan

 

Bygglovsprocessen steg för steg i bild.

Ärendets gång
8. Slutbesked
7. Slutsamråd
6. Kommunens arbetsplatsbesök
5. Startbesked
4. Tekniskt samråd
3. Beslut om lov
2. Granskning
1. Ansökan om lov/Anmälan