Vanliga frågor och svar om bygglov

Vad har jag för diarienummer, vad ska jag göra med kontrollmeddelandet och måste jag skicka in alla ritningar från början? Här hittar du svar på några vanliga frågor som kan uppstå när du söker bygglov.

Om ditt ärende

Jag har ett pågående bygglovsärende. Kan jag se/följa min ansökan digitalt, och var loggar jag i så fall in?
Ja, det kan du om du har BankID. Du loggar in via E-tjänsten ”Mina byggärenden” (och inte via "Min sida").

Det står att man ska få en bekräftelse när man har skickat in sin bygglovsansökan. Jag har inte fått någon - varför?
Ärendebekräftelsen skickas ut när en administratör har hanterat det. Detta kan ta upp till tre dagar.
Om du vill kontrollera att din ansökan har tagits emot kan du gå in i e-tjänsten ”Mina byggärenden” och se att det har skapats ett ärende. Det kan du göra även om du inte har ansökt via e-tjänsten. Du kan också kontakta medborgarcenter för att få veta om din ansökan har tagits emot. Om inget ärende är registrerat har något gått fel – du har kanske har glömt att signera i det sista steget i e-tjänsten?

Tar det längre tid om jag lämnar in min ansökan/mitt ärende analogt?
Nej, det gör det inte. Det som avgör är dagen då din handling kommer in.

Jag har inte fastighetsbeteckningen. Hur får jag tag på den?
Du kan hitta din fastighetsbeteckning i kartan
Underlag för lovansökan och anmälan.

Var ser jag mitt diarienummer?
Gå in via E-tjänsten "Mina byggärenden".
Scrolla tills du hittar "Ansökan om lov" eller ”Följebrev”, vilket beror på om ansökan är gjord via e-tjänsten eller på annat sätt. Till höger finns en länk till själva dokumentet där det står "Hämta", klicka på det. Diarienumret står oftast uppe till höger, vertikalt, på dokumentet.
Ditt diarienummer inleds med L, till exempel ”L2018-00001234”.

Vad är en kontrollansvarig (KA)?
Vad en kontrollansvarig gör kan du läsa här.
Om du inte vet om det behövs en kontrollansvarig kan du vid behov komplettera med information vid ett senare tillfälle.
Uppgifterna på sidan i e-tjänsten avser endast KA. Du ska som sökande alltså inte ange dina egna uppgifter där.

Jag har fått ett kontrollmeddelande skickat till mig om att en handling har delgivits, men jag har inte fått någon. Vad ska jag göra?
Medborgarcenter hjälper dig.

Om E-tjänsterna

Måste jag bifoga alla de olika ritningarna som står i E-tjänsten?
Nej, vilka ritningar och handlingar som krävs beror på vad du tänker göra. Vi påbörjar handläggningen när alla handllingar inkommit och ärendet är komplett. Genom att skicka in allt på en gång kan du kortare du handläggningsprocessen och även tiden inför beslut. 

Jag är ombud/representant för ett företag och har sökt. Jag kommer inte in i ärendet när jag loggar in med mitt personnummer - varför?
Du måste vara registrerad som ombud för att komma in i tjänsten. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få ditt personnummer kopplat till bygglovet. Söker du bygglov för ett företag finns mer information på
www.lund.se/bygglovforforetag

Jag hade ett bygglovsärende för tio år sedan – varför ser jag inte detta när jag loggar in?
Alla ärende före 11 april 2018 är kanske inte kompletta i e-tjänsten, startbesked, slutbesked och protokoll kan saknas.

Vill du ha dessa handlingar, kontakta Medborgarcenter

För riktigt gamla ärenden kan du kontakta stadsarkivet.

När jag loggar in på ”Min sida” och går till ”Mina ärenden” ser jag mina bygglovsärenden. Men jag ser inte hela ärendet – varför?
Under ”Min sida” ser du bara vilka ärenden du har igång inom alla delar av kommunen, inte bara byggärenden.
Om du går till e-tjänsten "Mina byggärenden" så ser du hela ärendet.

Jag hittar inte ärendet som jag påbörjade igår, var finns det?
Vill du fortsätta på ditt sparade ärende, måste du logga in via rätt e-tjänst, det vill säga den där du påbörjade ärendet.