Djur och sällskapsdjur

På dessa sidor har vi samlat information om djur och sällskapsdjur. Här får du bland annat information om djur du behöver tillstånd för, skadedjur och vart du vänder dig om du misstänker att djur vanvårdas.

Katter

Om du äger en katt måste du ta hand om din katt så att de inte stör grannar och andra i området. Enligt miljölagstiftningen ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

En katt är inget skadedjur och bör inte innebära olägenhet för människors hälsa. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Fastighetsägaren får själv se till att vidta åtgärder mot oönskade katter på tomten. Börja med att prata med kattägaren och meddela denne att katten orsakar problem på din tomt.

I några rättsfall har katter som uppehåller sig på tomtmark ansetts utgöra olägenhet, men då ska det handla om 4 katter eller fler.

Hundar

Som hundägare har du så kallat ”strikt ansvar” för din hund. Det är ditt ansvar som hundägare att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Hund i Lund

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Skåne län har ansvaret för djurskyddstillsynen. Misstänker du att djur far illa eller har andra frågor kring djurskyddslagstiftningenska du kontakta dem.

E-post: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 - 22 41 350

Vid akuta ärende utanför kontorstid kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Så här tar du hand om ett dött djur

Får jag begrava min hund, katt, kanin eller annat sällskapsdjur i min egen trädgård eller på min egen mark?

Du får gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Vill du hellre låta kremera ditt sällskapsdjur kan du få mer information om kremering av döda husdjur hos SYSAV.

SYSAV.

Vad gäller för lantbrukets djur?

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/djur