Skadedjur

Skadedjur i eller kring din bostad kan skapa problem. Du kan själv minska problemen genom att inte sprida mat eller ställa sopor så att det blir tillgängligt för skadedjur.

Om du bor i ett hyreshus och det finns djur i eller runt din bostad som ger upphov till olägenhet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är ägaren som har ansvar för att sanering blir utförd. Fastighetsägaren får i sin tur kontakta ett skadedjursbolag som hjälper till med saneringen. Om problemet ändå kvarstår kan du kontakta miljöförvaltningen. Miljönämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs.

Om du äger ett enfamiljshus är det ditt ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Ägare till enfamiljshus har ofta en skadedjursförsäkring kopplad till villa- och hemförsäkringen. Om du har skadedjur bör du därför i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skadedjur