Fjärrvärme och gas

I Lunds kommun är Kraftringen nätägare för fjärrvärme och gas. För mer information, se länk nedan till Kraftringens hemsida.

Gas

Precis som med el gäller för gas att du kan välja gasleverantör. Läs på Energimarknadsinspektionens hemsida för information. Se länk nedan.

Fjärrvärme - enkla tips vid eventuella problem

Kraftringen har instruktionsfilmer om hur man hanterar olika problem med fjärrvärmen, till exempel oljud i elementen eller vatten som inte blir varmt.

> Kraftringens instruktionsfilmer