Småskalig vindkraft

Vindkraftverk finns i många storlekar och utförande för att kunna fylla olika behov. Informationen nedan vänder sig till dig som är intresserad av så kallade miniverk eller gårdsverk, men mycket gäller även för större anläggningar.

Vindkraftverk Hållbara Lund

Skaffa eget vindkraftverk

På hemsidan vindlov.se hittar du en steg för steg-guide för att investera i vindkraftverk i olika skala. Bakom hemsidan står de statliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen, samt Sveriges kommuner och landsting. I guiden hittar du det du behöver veta om bygglov och andra tillstånd. Kontaktuppgifter till relevanta verksamheter på kommunen hittar du längre ner på den här sidan.

Till vindlov.se

Om något är oklart eller du vill ha mer information så är du alltid välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Skattereduktion för vindkraftsel

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan ofta få en skattereduktion på 60 öre/kWh för det. Mer information om detta och andra skatteregler i samband med elproduktion hittar du hos Skatteverket. Reglerna gäller för privatpersoner.

Skatteverkets information om mikroproduktion av förnybar el

Får jag koppla upp min anläggning till elnätet?

Det är olagligt att koppla in din elproducerande anläggning på nätet utan tillstånd från nätägaren. Det kan vara farligt för dem som utför service och underhåll på elnätet. Installationen måste också utföras av elektriker med rätt behörighet. Du kan kontrollera behörigheten hos elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket - anlita ett elinstallationsföretag

Nätägaren är skyldig att vid förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.ON som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden. Vet du inte vem som är nätägare där du bor kan du använda följande länk:

Nätområden.se

Du kan läsa mer om elsäkerhet och det ansvar du som privatperson har på Elsäkerhetsverkets hemsida:

Elsäkerhetsverkets sida för privatpersoner

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa allmänt om att producera egen el.

Energimyndigheten.se

Behöver jag bygglov?

I vissa fall behövs inte bygglov för ett miniverk under 20 meter. För större vindverk än så krävs bygglov. Mer information hittar du på vindlov.se eller kontakta kommunens bygglovsrådgivning.

Vi ger gärna tips och råd!

Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig gärna med frågor om vindenergi. Välkommen att kontakta oss på:

Kontaktformulär energi- och klimatrådgivningen

Eller via telefon:

Sara Östberg: 046 - 359 89 40
Jörgen Andersson: 046 - 359 37 79
Medborgarservice: 046-359 75 00

Frågor om bygglov
Telefon: 046-359 75 00 (medborgarservice)
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bygglovsprocessen - Steg för steg

Frågor om buller och miljöhänsyn
Telefon
: 046-359 52 61 (miljöförvaltningen)
E-post: miljoforvaltningen@lund.se