Solenergi

Behöver jag bygglov? Finns det bidrag att söka? Får jag koppla upp min anläggning på elnätet? Detta och lite till försöker vi svara på. Du kan också få bra hjälp och tips från våra energirådgivare.

Stad, sol och kvinna

Skaffa egen solcellsanläggning

Energirådgivarna Skåne har sammanställt en användbar guide i 12 steg för hur du skaffar en egen solcellsanläggning. Guiden hittar du på länken nedan:

Skaffa egen solcellsanläggning

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en villa eller radhus inom detaljplanerat område. Däremot kan det krävas en anmälan. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Ska du sätta upp solceller på ett flerbostadshus inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov.

Läs mer om bygglov för solceller

Stöd för solceller

Den 1 januari 2021 ersattes det statliga investeringsstödet till privatpersoner med ett nytt stöd för grön teknik, till exempel för investering av solceller. Stödet är 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material.

För företag och kommuner finns investeringsstödet kvar, men stödnivån har nu ändrats till 10 %.

Stöd för investering av solceller

Solelportalen

Solelportalen är en webbplattform av Energimyndigheten med information och oberoende vägledning om solceller. Tanken är att den ska underlätta för dig som är intresserad av att skaffa solceller till att hitta den lösning och göra de beslut som passar dig bäst.

Solelportalen

Solkartan

Med solkartan kan du se potentialen för att producera el från solen på just ditt tak. Kartan är framtagen i samarbete med Kraftringen, LTH och Solar Region Skåne, med bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond,

Solkartan

Får jag koppla upp min anläggning till elnätet?

Det är olagligt att koppla in din elproducerande anläggning på nätet utan tillstånd från nätägaren. Det kan vara livsfarligt för de som utför service och underhåll på elnätet.

Nätägaren är å sin sida skyldig att efter förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.ON som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden. Vet du inte vem som är nätägare där du bor kan du använda följande länk:

Nätområden.se

Vi ger gärna tips och råd!

Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig gärna med frågor om solenergi och egna installationer. Välkommen att kontakta oss på:

Kontaktformulär energi- och klimatrådgivningen

Eller via telefon:

Sara Östberg: 046 - 359 89 40
Jörgen Andersson: 046 - 359 37 79
Medborgarservice: 046-359 75 00

Så här fungerar solfångare och solceller

Solfångare ger varmt vatten genom värmestrålningen från solen. Detta varmvatten kan pumpas runt och värma varmvattenberedare eller vattentankar så att värmen kan sparas.

Solceller ger elektricitet genom ljusstrålningen från solen. Denna el kan användas direkt i huset, lagras i batterier eller matas in på elnätet och säljas.