Värmepump

Här går vi igenom vad du ska tänka på om du planerar att installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg (bergvärme), jord-, grund- och ytvatten.

Värmepumpar som utvinner värmen ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden.

Anmälan skall senast göras sex veckor innan installationen. Särskild blankett kan beställas från miljöförvaltningen eller laddas ner här nedan.

Anmälan om värmepump

Anmälan om installation av bergvärmepump med fler än två brunnar

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna och behöver alltså inte anmälas till miljönämnden.

Vad kostar det?

Handläggningsavgift av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

  • Berg- eller grundvattenvärmepump 1-2 borrhål: 2200 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump3-10 borrhål: 4400 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump>10 borrhål: 8800 kr
  • Ytjordvärmepump: 2200 kr

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se