Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är, desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Ladda ner ritningar

Typer av ritningar som finns i arkivet:

  • Arkitektritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten- och avloppsritningar
  • Ventilationsritningar

Ritningar arkiveras efter ett bygglovsbeslut men innan start- och slutbesked. Det betyder att det på vissa fastigheter förekommer ritningar på åtgärder som aldrig genomförts.

Om du behöver veta hur ledningarna på din tomt ligger (till exempel el, vatten och avlopp) vänder du dig till Ledningskollen. Det är en kostnadsfri tjänst där du får svar från alla ledningsägare med bara en förfrågan. 

Ledningskollen.se

Behöver du hjälp att få fram dina ritningar kan du skicka e-post till medborgarcenter@lund.se. Ange gatuadress för vilket hus det gäller. Du får oftast ritningarna inom två arbetsdagar och filformatet är .tif som kan öppnas på de allra flesta datorer.

Vill du hellre besöka oss på Kristallens medborgarcenter hittar du adress och öppettider längst ned på sidan. 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/ritningsarkiv