Fastighetsregister

Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning svarar för fastighetsinformation i Lunds kommun.

Informationen är registrerad i det rikstäckande fastighetsdatasystemet och av oss kan du få ut uppgifter om fastighetsbeteckning, adress, storlek och läge, servitut, detaljplaner med mera för fastigheter som ligger inom kommunen.

Till fastighetsregistret hör också registerkartan som visar aktuell fastighetsindelning.

Du kan själv söka uppgifter i denna karta. 

Om du inte hittar det du letar efter kan du kontaka Medborgarcenter. 

Lunds kommun ansvarar också för lägenhetsregistret, läs mer om hur du lämnar uppgifter till det.