Så arbetar vi med ekologisk hållbarhet

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra vårt arbete och din vardag.

Ett hållbart liv inom planetens gränser - vårt program för ekologisk hållbarhet 

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta mål. Vägledande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2021 - 2030.

LundaEko har sex prioriterade områden med tillhörande mål. Du kan läsa om alla dessa i menyn.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Följ arbetet med hållbarhet på sociala medier

På Facebook och Instagram berättar vi om vårt dagliga arbete med hållbarhet, ger en massa tips och visar upp goda exempel från andra.

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lundaeko