Så arbetar vi med hållbara måltider i Lunds kommun

Lunds kommun har länge arbetat strategiskt mot att öka andelen ekologiska livsmedel i den mat som serveras i bland annat skolor och förskolor. Kommunen arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar!

Utifrån LundaEko II har Lunds kommun arbetat långsiktigt för att, senast år 2020, nå delmål 2,5 om att 100 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att stryka detta delmål. Sommaren 2021 väntas kommunfullmäktige anta ett nytt LundaEko (program för ekologisk hållbar utveckling, 2021-2030) som kommer att peka ut den framtida färdriktningen. 

Vi får ofta frågor om hur vi arbetar med dessa frågor. Är fisken kravmärkt? Varifrån kommer morötterna? Hur stor del av livsmedelen är svenskproducerade? Måltidsservice, som svarar för 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, har nedan sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna:

Kommer Lunds kommun att sluta helt med att köpa in ekologiska livsmedel?

Nej, det kommer vi inte att göra, men vi behöver bredda hållbarhetstänket och ta hänsyn till alla miljö- och klimatpåverkande faktorer. Det kan exempelvis handla om att i högre grad köpa in närproducerade varor i säsong när kvalitén och priset är som bäst. Miljöindikatorer, kvalitet, näring och budget skall vara i balans.

Hur köper ni in livsmedel?

Lunds kommun genomför upphandlingar av olika livsmedelsgrupper tillsammans med flera andra skånska kommuner. Här är några exempel:

Skånemejerier fick hösten 2020 förnyat förtroende att leverera mejeri till våra stora verksamheter i kommunen med avtalsstart 1 november 2020.  I upphandlingen har vi ställt krav på en god djurvälfärd i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Avtalet gäller både ekologiska och konventionella produkter på svensk råvara. I samband med upphandlingen har en väl genomarbetat leveransplanering varit en del av arbetet för att minimera antalet transporter.

Även Grönsakhallen Sorunda Syd fortsätter att leverera ekologiska/konventionella frukter, grönsaker och potatis till kommunens alla verksamheter med avtalsstart 1 november 2020. Sveriges och världens säsonger styr utbud och tillgång för bästa kvalitet, smak och pris.

I upphandlingen har vi ställt krav på att potatis, äpplen och lök som levereras till kommunen inte får vara efterskördsbehandlade med kemiska växtskyddsmedel. Sådan behandling är mycket vanligt i Europa och resten av världen men är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Från den 1 februari 2021 är Grönsakshallen även  vår leverantör av ekologiska/konventionella mejerivaror på svensk råvara till kommunens mindre verksamheter. Även här har vi ställt krav på god djurvälfärd i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. I  samband med upphandlingen har en väl genomarbetat leveransplanering varit en del av arbetet för att minimera antalet transporter.

Ett nytt grossistavtal för leverans till kommunens verksamheter startades mars 2021. Denna gång tecknades avtal med Menigo Foodservice. Kommunen har upphandlat ett brett sortiment av ekologiska livsmedel men denna gång har kommunen även efterfrågat konventionella alternativ som uppfyller svensk miljö- och djurskyddslagstiftning, det vill säga i nivå med Svensk lagstiftning. Avtalet omfattar ett brett sortiment av färskt vakuumförpackat kött, både ekologiskt och konventionellt kött som uppfyller kravet i nivå med Svensk lagstiftning.

Avseende färskt kött har vi för närvarande inget avtal. Ett förstudiearbete inför eventuell upphandling till kommunens verksamheter pågår. 

Den färska fisken levereras för närvarande av upp till tre fiskgrossister; Bröderna Hanssons och Fisk i Dag i Göteborg och Feldts fisk i Kungshamn. Varje torsdag får kommunen prislistor från leverantörerna där lägsta pris/sort avgör vem som får leverera kommande vecka enligt ett system som kallas dynamisk rangordning. Rangordningen håller priserna nere och de är jämförbara med priserna på den frysta fisken.

Finns det andra mål som kommunen måste ta hänsyn till i sina livsmedelsinköp?

Ja. Det finns flera krav och rekommendationer inom området som ibland kolliderar. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla vår strategi för hur vi ska hantera dessa frågor i framtiden. Följande krav och rekommendationer finns att ta hänsyn till:

  • Ett delmål i LundaEko II har varit att bara köpa MSC-märkt fisk.
  • Lunds kommun ska handla upp varor utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
  • Vi arbetar utifrån en målsättning att minska andelen kött och byta ut mot växtbaserade produkter. Det nötkött som serveras ska vara ekologiskt och så långt som möjligt komma från naturbetande djur för att öka den biologiska mångfalden.
  • Lund är med i samarbetet Fairtrade City och ska arbeta för att köpa in rättvist handlade produkter som kaffe och te.
  • LundaEko II, där det nu strukna målet finns med, är under revidering. Förslag till nytt styrdokument väntas bli färdigt i slutet av 2020.
  • Det långsiktiga nationella målet anger att vi, inom offentlig sektor, ska använda minst 60 procent ekologiska livsmedel senast år 2030. Sju svenska kommuner hade uppnått detta mål redan 2019, däribland Lund. 
  • Slutligen finns det andra rekommendationer, exempelvis Nordiska Näringsrekommendationerna av Livsmedelsverkets om näringsriktig kost.

Vilken skillnad gör våra val kring livsmedel för leverantörer och producenter?

Det handlar om stora volymer och gör därför större skillnad än vad många kanske tror. Därför är det viktigt att vi arbetar med framförhållning så att producenten i god tid kan säkerställa rätt volymer för produktion.

Vad händer nu?

I sommar väntas kommunfullmäktige fatta beslut om nya LundaEko, Lunds program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030, som bland annat innehåller mål för livsmedel. 

Måltidsservice på serviceförvaltningen jobbar vidare utifrån kommunfullmäktiges beslut för att hitta en bra balans mellan ekologiska och konventionella produkter. På så vis kan vi även fortsättningsvis erbjuda våra gäster näringsriktig kost och en bra måltidsupplevelse. 

Viktigt med helheten

I Lunds kommun är det en självklarhet att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig. Vi arbetar med att minska matsvinn och att säsongsanpassa våra inköp för att hålla kostnaderna per måltid nere och för att bidra till minskad miljöpåverkan. Mer om detta kan du läsa i kommunens kostpolicy:

Kostpolicy för Lunds kommun 

Uppföljning av ekologiskt och klimatpåverkan från livsmedel

Lunds kommun följer upp hur mycket ekologisk mat som serveras, men också klimatpåverkan från de livsmedel som serveras. Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent (2019). Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat. 2019 var Lund den kommun som hade minst klimatpåverkan i förhållande till andelen ekologiska livsmedel.

Ekomatsligan - Lund i topp

Den årligt återkommande tävlingen Ekomatsligan mäter hur bra landets kommuner och landsting är på att driva utvecklingen mot fler ekologiska varor och svenskproducerade ekologiska (svekologiska) livsmedel i sina verksamheter. Det är EkoMatCentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter, som står bakom tävlingen.

2018, 2019 och 2020 var Lunds kommun bäst i landet både på att köpa in ekologisk mat och på svekologisk mat, vilket bland annat beror på att vi köper mycket ekologiskt naturbeteskött som är lokalt producerat. Vi hade dessutom högst andel svenskproducerade ekologiska livsmedel.

I Lilla ekomatsligan 2020, som mäter enskilda köks inköp av ekologiska livsmedel, lade Lunds kommun beslag på de 35 översta placeringarna. Bäst var Byskolan i Södra Sandby, som hade hela 99,1 procent ekologiskt.

Men som du ser längre upp i artikeln är det inte bara ekologiskt som gäller!