Fairtrade City Lund

Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideell sektor.

Vi är en Fairtrade City 2018

Genom att vara en Fairtrade City bidrar vi till en mer rättvis handel och att de råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom, men konsumeras här i Lund, är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Det gäller inte minst råvaror som inte kan tillverkas i Sverige – så som kakao, kaffe, bananer och bomull.

Fairtrade och hållbar utveckling

För att en vara ska bli märkt som Fairtrade måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på kriterier för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling

Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större marknad och möjlighet till att sälja mer. Kriterierna innebär också allt bättre lön för anställda samt ett lägsta pris för råvaran när odlare och köpare förhandlar.

Social utveckling

När råvaran säljs får odlarna en premie från Fairtrade. Den används till att investera i samhället där odlarna bor och på arbetsplatsen. Till exempel i hälsovård, utbildning och förbättringar i produktionen. Beslut för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratin tillsammans med andra kriterier för bland annat jämställdhet och inflytande.

Miljömässig utveckling

Kriterierna som berör miljö handlar bland annat om:

  • Förbud mot skadliga bekämpningsmedel
  • Ansvar för grund- och ytvatten
  • Skydd av utrotningshotade arter
  • Hänsyn till biologisk mångfald.

Dessutom används ofta premien för att ställa om till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ett ännu högre pris för råvaran.

Läs mer om Fairtrades kriterier

Engagera dig för rättvis handel

Du kan engagera dig för Fairtrade och rättvis på olika sätt. Läs med om hur på Fairtrade Sveriges hemsida:

Utbilda dig till ambassadör

Påverka i din butik

Fairtrade på jobbet

Delta i Fairtrade Challenge

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fairtrade