Samverkansgrupp Lund Fairtrade City

Samverkansgruppen består av personer från kommunen, föreningar, företag och organisationer. Samverkansgruppen träffas minst fyra gånger per år och diskuterar då bland annat aktiviteter och internt arbete som rör Fairtrade.

Ordförande

Camilla Neptune (L)

Vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)

Butiker

Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, ICA Malmborgs Clemenstorget

Ola Hollerup, ICA Malmborgs Clemenstorget

Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet

Arbetsplatser och organisationer

Sevgi Ilgezdi, ABC

Anna Nilsson, Vision

Claes Nilén, Lunds universitet

Bianca Denvall, Handelsföreningen (Reko Deli)

Eva Bengtsson, ABF

Christine Lindgren och Patrik Bengtsson, Lugi handboll

Kommunal verksamhet

Karin Svensson Smith (MP)

Anna Ekblad, Naturskolan

Jonas Alshaykhly, ungdomsombud

Sara Östberg, energi- och klimatrådgivare

Samordnare

Therese Ek (föräldraledig)

Ylva Nilsson, Lunds kommun