Klimatneutrala Lund 2030

Kan Lund bli klimatneutralt till år 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an utmaningen och ökar takten i klimatarbetet.

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 har pågått sedan 2019 och innebär ett intensivt samarbete mellan Lunds kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och engagerade medborgare. Klimatutmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står i fokus och hittills har flera konkreta lösningar och idéer tagits fram och påbörjat förverkligas.

Ta del av projektets resultat och lärdomar

Under hösten 2021 spelades ett föredrag in om vad som hänt under projektets första två år. I videon pratar vi om projektets resultat och vad som kommer hända framöver. På agendan stod framtidens energisystem, transformativt klimatarbete och hur tjänstedesign och klimathack hjälper oss framåt.

Ta även gärna del av vår resultattavla över projektet: Klimatneutrala Lunds interaktiva Microbräda.

Handbok: samverka effektivare genom tjänstedesign

Projektets idégenerering har genomförts med en metod som heter tjänstedesign. Eftersom arbetssättet har fått mycket god respons har projektteamet tagit fram en handbok för att inspirera andra att våga samverka på liknande sätt.

Handbok: TJÄNSTEDESIGN FÖR EFFEKTIVARE KLIMATARBETE

 Om du vill bläddra i ett fysiskt exemplar skickar vi gärna handboken kostnadsfritt till dig eller till din arbetsplats. Kontakta projektledare Thea Ohlander Arfwidsson med hur många exemplar du önskar och till vilken adress du önskar få dem skickade.
E-post: thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

I boken tipsar vi om att läsa på ännu mer om tjänstedesign och ta till olika övningar för att skapa energi i arbetsgruppen. Få inspiration från andra webbsidor om detta:

Signering av klimatkontrakt

Projektet är en del av ett nationellt initiativ och genom Lunds medverkan har vi åtagit oss att skriva under ett klimatkontrakt med löfte om att bli klimatneutrala till år 2030. Den 11 december 2020 skrev kommunstyrelsens ordförande på kontraktet för första gången. Inför varje nytt år kommer klimatkontraktet ses över och skrivas under på nytt.

Kontraktet berör inte enbart kommuner i Sverige utan även det nationellt samordnande organet Viable Cities samt flera myndigheter. De åtar sig att stötta och underlätta det lokala arbetet genom att bland annat se över lagar, regler och finansieringsmöjligheter.

Lunds kommuns klimatkontrakt 2020

Handlingsplan som visar vägen till klimatneutralitet

Det arbete som utförts inom projektets ramar fram till och med hösten 2021 har resulterat i en handlingsplan. Denna handlingsplan beskriver vilka åtgärder som projektets involverade experter gemensamt har prioriterat som viktigast för Lund att fokusera på härnäst för att vi ska lyckas bli klimatneutrala till 2030. Det fortsatta arbetet omfattar hela Lunds geografiska område och berör därför alla i Lund - dig som invånare, besökare, studerande och arbetande. Det är bara tillsammans som vi kan bli klimatneutrala och uppnå målen i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko 2021–2030.

Delprojekt om framtidens energisystem

Ett delprojekt som pågick inom projektets ramar till och med hösten 2021 var “Framtidens energisystem”. IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarade för delprojektet och tog fram en bild av elnätets framtida utmaningar samt utförde en analys över potentiella lösningar. Analysen innehåller bland annat batterilagring och styrning av elbehov för fastigheter. Tillsammans med olika aktörer ska de mest effektiva lösningarna lyftas fram och skalas upp. Lösningarna finns även listade i ovan beskriven handlingsplan som togs fram hösten 2021.

Klimathack för att ta vara på ungdomars idéer 

Klimathack är ett sätt att få fram nya idéer på hur klimatomställningen ska kunna gå till. I samarbete med Naturskyddsföreningen har tre hack för skolelever anordnats där vi samlat in ungdomars förslag på lösningar till kommunens miljöutmaningar. Lösningarna finns listade i ovan beskriven handlingsplan som togs fram hösten 2021. 

Är du nyfiken och vill inspireras av klimathack? 
Information om metoden klimathack

Vad är ett klimatneutralt Lund?

Vad är det vi menar när vi säger att Lund ska bli klimatneutralt? Att uppnå ett klimatneutralt Lund innebär att alla växthusgasutsläpp som sker inom Lunds kommungräns kompenseras med att minst samma mängd lagras. Här är ett förtydligande om hur det ska uppnås och få gå till:

Med klimatneutralitet i Lund menas det geografiska området Lunds kommun. De geografiska utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

För dig som vill veta eller göra mer

Kontakta Thea Ohlander Arfwidsson, projektledare:
thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Projektet får stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
Viable Cities

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/klimatneutrala_lund