Projekt inom miljö och klimat

I Lunds kommun söker vi alltid samarbeten för att vara med och genomföra ledande projekt inom miljö, klimat och energi. Här hittar du mer information om aktuella projekt.

Cirkulär byggnation - cirkulära flöden av byggmaterial

Projektet ska öka kunskapen inom kommunen om återbruk av byggmaterial vid rivning, renovering och nybyggen. Flera förvaltningar är med i projektet som pågår 2020 - 2021.

Finansiär: Projektet har beviljats 110 000 kronor ur Lunds kommuns miljöanslag.

Cleancon

Cleancon är en satsning i regionen Öresund, Kattegat, Skagerak med offentliga och privata aktörer. Målet är att öka förnybar energi i offentlig och privat sektor genom att främja fordon och arbetsmaskiner utan fossila bränslen. Projektet pågår hösten 2019 - hösten 2022.

Cleancon

Klimatneutrala Lund 2030

Lund är en av nio städer som fått finansiering från innovationsprogrammet Viable Cities för att snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Projektet sträcker sig från 1 september 2019 - 31 augusti 2021.

Klimatneutrala Lund 2030

Scalibur (avfallshantering)

Det slängs mer än 100 miljoner ton biologiskt avfall i EU varje år. 75% av detta går till deponi eller eldas upp, vilket skapar stora problem för miljön och är ett slöseri med resurser. Scalibur är ett projekt som arbetar för att lösa denna utmaning. Här samarbetar fyra städer i europa, forskare och ledande företag inom avfallshantering och teknologisk utveckling. Lunds kommun är med i projektet som ett gott exempel på städer som har kommit långt med avfallshantering.  

Mer information om Scalibur

Rest till Bäst (biokol)

Hur skapas en nyttig produkt, i detta fall biokol, av olika organiska rester som trädgårdsavfall, slam och tång? Det ska projektet Rest till Bäst försöka ta reda på.

Finansiär: Vinnova

Mer information om Rest till bäst

COOL DH (fjärrvärme med låg temperatur)

COOL DH är ett EU-projekt som ska utveckla och sprida lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Syftet är att främja en mer effektiv fjärrvärme som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som står modell för projektet.

Finansiär: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Mer information om COOL DH