Vill du tackla utmaningar med miljö, klimat och social rättvisa tillsammans med oss?

Våra mål inom klimat, miljö och social rättvisa både påverkar och påverkas av alla i kommunen. Du, dina vänner, dina kollegor och alla andra behövs för att vi ska fortsätta vara en bra plats, både nu och i framtiden.

Men hur lever jag en hållbar livsstil? Det är en livsstil som bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom att leva hållbart lever du ett bra liv, utan att äventyra kommande generationers behov. 

Här har vi samlat lite information och tips som kan vara bra till din egen hållbarhetsresa! Vi börjar att berätta om hur mycket vi släpper ut i Sverige, för att sedan gå in på konkreta tips för dig i Lund.

Hur vet jag om jag lever hållbart?

Koldioxidavtryck och ekologiskt avtryck är två vanliga sätt att mäta hur stora utsläpp och hur stor inverkan på planeten som ditt sätt att leva har.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna hur hållbart vi lever är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. I Sverige är det cirka 8 ton växthusgasutsläpp per person och år.  Nästan 1/3 av utsläppen kommer från offentlig konsumtion (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Övriga 2/3 kommer från din egen konsumtion, det vill säga det som hushållen står för, och kan delas in i tre stora områden: livsmedel, transporter och övrigt. För att leva hållbart och klara Parisavtalet behöver utsläppen vara cirka 1 ton per person och år globalt.

Jag vill läsa mer om koldioxidavtryck (till Naturvårdsverkets hemsida)

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att mäta hur mycket resurser en person förbrukar är att titta på det ekologiska fotavtrycket. Det mäter den yta som behövs för att försörja en människa eller ett land. Om alla levde som vi gör i Sverige så skulle världens befolkning behöva fyra jordklot.

Jsg vill beräkna mitt ekologiska fotavtryck (till Världsnatursfondens hemsida)

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hallbar_livsstil