Så arbetar vi med social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Detta kräver att människor känner tillit till varandra och är delaktiga i samhällets utveckling.

Program för social hållbarhet innehåller sex områden: demokrati, utbildning och lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende och närmiljö samt jämställdhet. Programmet är en del i att leva upp till Lunds kommuns policy för hållbar utveckling. En annan viktig del i arbetet med ett hållbart Lund vårt program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko. Både vår policy och LundaEko hittar du längst ner på sidan.

En stad för alla - vårt program för social hållbarhet

Lund ska vara en stad för alla. Därför har vi tagit fram ett program för social hållbarhet. I programmet väver vi samman arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med programmet är att skapa jämlika villkor och mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. Syftet är också att inspirera andra aktörer som lärosäten, näringsliv och civilsamhälle till samverkan för ett socialt hållbart Lund. I filmen nedan berättar Lisa Gunnefur mer om programmet.

Jag vill läsa Lunds kommuns program för social hållbarhet

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/social-hallbarhet