Barns rättigheter

Vi arbetar för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Bland annat ska barnkonventionen gälla i Lunds kommun och konsekvenserna för barn ska tydligt framgå vid alla kommunala beslut.

Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Lunds arbete med barnets rättigheter utgår från den nationella strategin. Vid alla kommunala beslut i Lunds kommun ska det tydligt framgå vilka konsekvenser beslutet får för barn.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen ska ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

Här kan du läsa mer om barnkonventionen