Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter

Arbetet med nationella minoriteter i Lund utgår från strategi och handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter. 

Strategi för nationella minoriteter

Handlingsplan för nationella minoriteter

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk. Det krävs inga förkunskaper i språket för att ha rätt till undervisning. Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till stöd i sitt nationella minoritetsspråk i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmåscentrums sidor

Aktiviteter på Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Lund erbjuder aktiviteter på minoritetsspråken och program om de nationella minoriteterna. Företräder du en minoritetsförening och vill samarbeta med biblioteken är du välkommen att kontakta oss.

Folkbibliotekets program och aktiviteter

Stöd för utveckla minoriteternas kultur

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla din kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas.

Du kan söka föreningsstöd och kulturstöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag och stöd