Livsmedel och hälsa

Läs mer om livsmedelshygien och vart du vänder dig om du har blivit matförgiftad i Lunds kommun. Här hittar du också information om magnetfält och vem du kan kontakta om inomhusmiljön vid en värmebölja.

Säker mat för dig som konsument

Miljöförvaltning ansvarar för kontrollen av ca 1000 livsmedelsverksamheter i kommunen, allt från daghem till stora restauranger och tillverkare. Våra inspektörer kontrollerar bland annat hur maten förvaras och hanteras. Vi undersöker även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt. Miljöförvaltningens inspektörer har alltid rätt att få komma in i en livsmedelslokal oanmälda för att utföra kontrollen.

Upptäcker vi allvarliga brister kan miljöförvaltningen agera på olika sätt. Följderna blir olika beroende på vad det är som är fel. Är det lokalerna eller livsmedelshanteringen som är bristfällig kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den registrerad har begått ett brott mot livsmedelslagen och kan åtalsanmälas för det.

Då miljöförvaltningen är en kontrollmyndighet innebär det att nästan alla våra handlingar är offentliga. Om du vill veta resultatet från en inspektion, så lämnar vi ut informationen. Vi gör dock först en bedömning om informationen ska skyddas av sekretess samt GDPR.

Klagomål

Om du inte är nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöförvaltningen. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

  • vilken livsmedelsverksamhet som avses
  • orsaken till ditt klagomål

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om:

  • produktens namn, tillverkare
  • utgångsdatum eller liknande
  • produktens identifikationsnummer, löpnummer, batchnummer eller liknande.

Misstänkt matförgiftning

Om du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad i Lunds kommunär det bra om du anmäler det till miljöförvaltningen. 

Anmäla matförgiftning

Livsmedelsrapporter

Här kan du ta del av resultaten för de projekt som miljöförvaltningen genomför.

Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik 2017

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se