Råd vid värmebölja

Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida samt personer som tar viss medicin. Funderar du över dina mediciner och värmen bör du kontakta din vårdgivare.

Upplever du att din eller dina anhörigas hälsa påverkas negativt av värmen uppmanas du att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. På 1177.se kan du hitta fakta och råd.

1177.se

Varm bostad eller arbetsplats

Bor du i lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för eventuella åtgärder om du har problem med ihållande värme i bostaden. När det gäller värmen på din arbetsplats är det din arbetsgivare du ska kontakta.

Har du frågor angående ovanstående eller om temperatur i bostäder är du välkomna att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Råd till dig, dina vänner och anhöriga

Folkhälsomyndigheten: När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

Folkhälsomyndigheten: Beredskap vid värmebölja