Återvinningscentraler och -stationer

Allt som produceras blir förr eller senare sopor. För att hushålla med våra resurser, både i råvaror och energi, är det viktigt med återvinning. Och för att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

Det som inte ingår i sophämtningsabonnemanget kan man själv lämna in på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationer och för småelektronik finns Samlaren - insamling i butik. Textilinsamling finns via återvinningsstationerna.

På återvinningscentraler kan du lämna:

brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, bilbatterier, lysrör, småbatterier, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart material samt loppisprylar.
Ej hushållsavfall.

Hämtning av grovavfall t.ex. kyl, frys, möbler m.m. kan beställas hos Lunds Renhållningsverk.En del fastighetsägare till flerbostadshus har tecknat avtal om hämtning. I annat fall kan grovavfall lämnas till återvinningscentral.

Det finns fyra återvinningscentraler i Lunds kommun. Återvinningscentralerna är öppna för privathushåll och kostnaden ingår i soptaxan.

Adresser och öppettider återvinningscentralerna

På återvinningsstationer kan du lämna:

Förpackningar av glas, metall, hårdplast, mjukplast och papper/kartong.
Det finns insamlingsbehållare för tidningar.

Det finns flera återvinningsstationer utplacerade i Lunds kommun.

Här finns återvinningsstationerna

Till Samlaren kan du lämna:

Småelektronik som lampor,småbatterier,småelektronik som mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande.

Samlaren finns i butiker. Vilka det är ser du här.

Till miljöstationer på återvinningscentral

Farligt avfall som lösningsmedel, färg-,lim- och lackrester, framkallningsvätskor, batterier, olja, lysrör och sprayburkar.

Relaterad information