Farligt avfall-bilen

Återvinningscentralerna tar emot farligt avfall. Småelektronik kan även lämnas via Samlaren i butiker.

Farligt Avfall-bilen

Farligt Avfall bilen har upphört att köra i Lunds kommun, då servicen inte blev tillräckligt använd. Vi hänvisar till återvinningscentralerna för farligt avfall samt Samlaren för smålelektronik, lampor och batterier.

Relaterad information