Broschyrer

Här hittar du sorteringsguider och våra taxebroschyrer.

Taxa 2021

Taxa 2021 villahushåll - pdf

Taxa 2021 flerbostadshus, verksamheter - pdf

 

Underjordiska avfallsbehållare
Broschyr som tar upp krav för fordonen, tillgänglighet mm när underjordiska avfallsbehållare planeras.

För planering av underjordiska avfallsbehållare (pdf)

Om sortering och återvinning

Sorteringsguide, vikt A3, som beskriver vad som räknas till de olika material som samlas in. En liten sorteringsguide med olika exempel. 

Sorteringsguide(pdf)


Sorteringsguide, sidstorlek A4 dubbelsidig, med hur förpackningar, matavfall och restavfall sorteras.

Sorteringsguide förpackningar, matavfall, restavfall (pdf) 


Om hur matavfall ska sorteras och vad man ska tänka på. Sidstorlek A4.

Matavfall sorteringsguide (pdf) 

Sorteringsguide för de som bor i villa och har fyrfackskärl.

Sorteringsguide för fyrfackskärl(pdf) 

 

Information på engelska - Information in English

Sorting guide, page size A4 double-sided, with how packaging, food waste and residual waste are sorted.

Sorteringsguide engelska - Recycling guidelines - pdf

About how food waste should be sorted and what to think about. Page size A4.

Recycling foodwaste - pdf


Addresses why it is important to sort out food waste

About food waste collection - pdf

Relaterad information