Tips - att förebygga avfall

Oavsett om det är i vårt privata liv eller på jobbet så kan vi förebygga avfall. Organisationer och verksamheter kan också se igenom sina avfallsflöden och se hur man kan återanvända eller hantera det på ett annat sätt.

Det är ett bra tag sedan som debatten gick hög runt engångsmuggar och flaskvatten. Men det är ett bra sätt att minska avfall - att se vad man köper in och hur det används. Om vi ska nå cirkulär ekonomi, krävs också att vi tittar mer på livslängden av de saker vi köper och att vi använder dem fullt ut.

  • Köpa med god kvalité
  • Underhålla och förlänga livslängden - t.ex. genom att reparera, köpa och sälja second hand 
  • Återvinna materialet

Varje produkt har krävt resurser för att tillverkas. En del mycket stora resurser med stor inverkan på miljön som t.ex. textilier. Att laga och reparera, söka återanvända det som krävt stora resurser för att produceras är bra. Till detta hör textilier, cykel, möbler mm. Här krävdes mycket energi och andra resurser för att tillverka, men inte så mycket energi för att använda. 

Att köpa och sälja second hand

Att återbruka genom t.ex. köpa second hand blir en miljövinst förutsatt att det ersätter ett nyinköp. Då sparas råvaruutvinning, bearbetning och alla andra resurser som till exempel transport. Om återbruket bara blir liggande, så är det i sig ingen vinst. Ifall nyinköp ändå görs, så blir inte heller resursuttaget mindre. 

Läs vidare! Titta i vår meny och läs mer om bytesrum och vad du som privatperson kan göra!


 

Miljövinster med att minska avfallet

Mindre mängder avfall och mindre farligt avfall ger miljövinster genom lägre energibehov och mindre utsläpp av växthusgaser. Många material kräver mycket energi vid tillverkning. 

Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden hushållsavfall i Sverige blir drygt 5 procent lägre. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun.