Osynligt avfall

Allt vi köper kräver råvaror och produceras. I den processen uppstår avfall.
Konsumtionens påverkan på miljön blir allt tydligare. Men en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Vi kallar det här för "Osynligt avfall".

Ett exempel: En smartphone väger mindre än 200 gram och levereras i en liten förpackning, men det uppstår hela 86 kilo avfall när den produceras! Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst.

Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt att förstå vilken miljöpåverkan produkten i sin helhet har. Det ska vara lättare för konsumenterna att ta ansvar för sina inköp. Därför måste det osynliga avfallet göras synligt och kunskapen om det måste öka så att avfallsmängderna på sikt kan minska. Ökad kunskap gör att det går att fatta bättre underbyggda beslut vid sina inköp.

En hållbar konsumtion kräver flera förändringar.
Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas.

Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet vilar på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion.

 

Exempel


Bärbar dator: osynligt avfall 1200 kg - gruvavfall, slagg.
210 kg CO2-avtryck

Elektrisk borrmaskin: osynligt avfall 51 kg - gruvavfall
10 KG CO2 avtryck

Mobiltelefon: osynligt avfall 86 kg - gruvavfall
110 kg CO2avtryck

Byxor, bomull: osynligt avfall 25 kg - kemikalier, produktionsförluster tyg
6,3 kg CO2avtryck

Nötkött: osynligt avfall 4 kg - animaliskt avfall
29 kg CO2 avtryck