Skapa ett bytesrum

Att byta grejer! - det sparar både pengar och resurser. Att byta saker istället för att köpa nytt, minskar också avfallsmängderna.

Att förlänga livslängden på våra saker är en ren miljövinst. Den största vinsten är när nya produkter undviks eller senareläggs. Det betyder att vi sparar resurser som annars skulle använts. När vi kastar något, så kastar vi allt som har lagts ner på att få fram just den produkten. Arbetstid, energi, material, färg, vatten, transporter osv.

Ge de boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten. Som fastighetsägare sparar du också pengar när mindre avfall uppstår. Och problem med grovavfallet kan bli mindre...
Allt blir ju enklare för de boende om det kan finnas i deras närhet.

Vad är ett bytesrum?

Ett bytesrum är till för att de boende ska kunna lämna saker de inte längre vill ha och att andra boende kan hämta dem och använda dem. Ett bytesrum kan vara ett helt rum, en hörna, en bokhylla, en sida på internet eller en grupp på Facebook för fastigheten.

Hur kan ett bytesrum skötas?

Intresse från de boende är självklart en förutsättning. Finns det någon som vill engagera sig lite extra kan skötseln av rummet göras av denne. Att göra något för miljön engagerar likaväl som möjligheten att hitta något billigt. Det är många som besöker second hand affärer stadigt. Informera om miljönyttan med bytesrum och bjud in till invigning av bytesrummet.

Att starta ett bytesrum

1. Kan du hitta en lokal?

Finns det utrymmen som inte används? Hela rum eller delar av rum kan fungera bra. Om det är ont om utrymme, går det att börja med något mindre, som en hylla? De boende kan ha förslag på utrymmen som passar.

2. Kan någon vara ansvarig?

Om det ska fungera bra behöver någon eller några vara ansvariga. Det ska hållas rent och rensas ut med jämna mellanrum. Hinner någon fastighetspersonal? Eller finns det en engagerad hyresgäst?

3. Skapa regler

Regler för ett bytesrum behövs så att det fungerar och inte bara blir en ”sophög”. Reglerna kan variera beroende på hur stort utrymmet är och vad som kan få plats där. Det viktiga är att reglerna är bestämda från början så att alla vet vad som gäller.

Att tänka på:

  • Tydliggör vad som kan lämnas där och inte lämnas.
  • Bestäm vilka rummet är till för.
  • Ska boende ha tillgång till rummet med nyckel, eller ska man ha öppet på bestämda tider?
  • Det som lämnas ska vara helt och rent.

Gör tydligt vad som händer med saker som behöver rensas ut. Om de slängs eller går till välgörenhetsorganisationer.

4. Informera

Informera hyresgästerna om möjligheten och var man kan hitta bytesplatsen. Använd de kanaler du har, men tänk gärna ut en plats där hyresgästerna passerar ofta. Går det att affischera i trapphuset?

Så driver du ett bytesrum

När väl bytesrummet är igång är det viktigt att driften fungerar bra.

Skötsel
Skötseln bör de ansvariga för rummet stå för. Därför kan det vara bra att de är flera så de kan hjälpas åt. Till skötseln kan höra:
- Att kontrollera att sakerna.
- Att hålla rent.
- Att sköta informationen till hyresgästerna.
- Att ha koll på saker som inte byter ägare och rensa ut efter en tid. Att rensa ut saker är viktigt. De boende behöver se att sakerna roterar och att nytt tillkommer, annars riskeras att det utvecklas till ett soprum.