Textilier

Textilier har en stor miljöpåverkan från råvara till färdig textil. Detta oavsett om det handlar om bomullsodlingar eller annat material.

Textil

Så här mycket köper och kastar vi

Det köps och slängs allt mer textilier i Sverige. 2014 var inflödet av kläder och textil 128 000 ton, vilket är 13,1 kilo per person. Av dessa slängs 8 kilo i sopornaoch går därmed till förbränning med energiåtervinning. Det betyder alltså att mer än hälften av de textilier som köps slängs varje år.

Endast 3 kg lämnades till återanvändning via välgörenhetsorganisationer.

Hur påverkar detta miljön?

Varje kilo ny textil som tillverkas påverkar miljön. Det går åt upp till 29 000 liter vatten för att odla ett kilo bomull och ungefär ett kilo kemikalier för att göra en T-shirt. Att producera ett kg textil ger upphov till ungefär 15 kg växthusgaser.

Produktionen av bomull sker oftast i länder med vattenbrist vilket aktualiserar frågan om hur deras vatten och mark kan användas. Bomullsproduktionen tar ju upp mark som skulle kunna användas till matproduktion.

Polyester, som är den näst vanligaste textilfibern, är tillverkad av råolja och kräver stora mängder energi vid produktionen.

Till detta kommer sedan transport av material, tillverkning av kläderna och transport till försäljning.

I alla led används kemikalier; bekämpningsmedel vid bomullsodling, kemikalietillsatser vid framställningen av garn och tyg och vid förbehandling, färgning, slutberedning, m.m. Vid en kartläggning gjord av Kemikalieinspektionen konstaterades att över 1 900 kemiska ämnen används i textilproduktionen.

Varför kastar vi?

Att handla har alltmer blivit ett nöje och en fritidsaktivitet. Kläder och textilier har också med tiden blivit allt billigare. Till det kommer ”Fast fashion” – låga priser på moderiktiga kläder som har gjort det möjligt för unga att handla och köpa nytt även om modet växlar. Flertal yngre köper kläder ofta, som varje månad. Tyvärr har dessa billiga kläder en kort livslängd.

Textilier och kläder har blivit ett sätt att visa vem vi är eller skulle vilja vara. Kläderna har blivit en symbolkonsumtion. Det har också blivit fokus på inredningstrender vilket gör att hemtextilier blivit alltmer trendigt.

Två viktiga skäl till att vi slänger kläderna i soporna är att vi har tröttnat på dem och att det är trångt i garderoben. Att vi inte bär iväg med dem till second hand affärer eller välgörenhetsorganisationer i större utsträckning kan bero på flera saker. Dels så är det en väg dit och oftast gör vi den när vi tycker att kläderna är någorlunda fina för at ge bort. Dels ser vi på textilier som förbrukningsvaror det inte är så noga med, en köp och släng mentalitet finns runt materialet. Och med de priser som vi betalar för modet så har vi råd med det. Det kan även bero på att vi inte till fullo förstår värdet hur det påverkar miljön när det framställs.

Kan vi ändra på detta?

Ja, vi kan ändra på detta tillsammans. Det finns flera sätt där vi kan handla hållbart när det gäller textilier och kläder.

Detta kan du göra:

1. Köpa begagnat – materialet används och en vinst är att de flesta kemikalier är borta.
2. Reparera eller sy om – kläderna finns kvar på ett eller annat sätt och materialet fortsätter användas.
3. Köpa kvalité – som håller längre och på det sättet kan vi minska ner behovet av fler kläder.