Batterier

Batterier kan innehålla en mängd olika ämnen. De miljöfarliga ämnen som finns i batterier är kadmium, kvicksilver och bly. I övrigt innehåller batterier ofta mangandioxid, järn, zink, kol, klor, tenn, nickel, koppar, salmiak och svavelsyra.

BatterierVad händer om batterierna inte samlas in?

Om de slängs i naturen kan det ge allvarliga konsekvenser. Bly, kvicksilver och kadmium är giftiga och påverkar människors hälsa, djur och miljön. Gemensamt för dem är även att de anrikas. I stället för att utsöndras i form av t.ex. urin eller svett, så stannar de kvar i kroppen.